Az agyi eredetű látássérülések rehabilitációja - PDF Ingyenes letöltés

Vannak látássérülések

A sérült szem vannak látássérülések a funkcionális látás meghatározása 5 Látótér 15 Távollátás hypermetropia, hyperopia 21 A funkcionális látás meghatározása 5 Egyéb alfunkciók 15 Asztigmatizmus 7 2.

A látássérülés a látássérült ember bemutatása 3 1. A látássérülés a látássérült ember bemutatása sugártest 1. A szem két, 24 mm átmérôjû, gömb alakú, páros szerv.

A szem különbözô részekbôl áll, amelyek a fényt közvetítik a legbelsô rétegéig a szemfenékre. Az agy után az emberi test legösszetettebb szerve a szem. A szem a szemgödörben orbita foglal helyet. A vannak látássérülések a szem számára védelmet biztosít és helyet ad a hat külsô, szemmozgató izomnak, valamint a szembôl kilépô idegeknek és a szemet tápláló ereknek.

A szaruhártya biztosítja a szem törôerejének legnagyobb részét. A fénytörés a fény irányváltoztatása a szem törôközegein, pl.

vannak látássérülések homályos látás fájó szemek

A szaruhártya óraüvegszerûen illeszkedik az ínhártyához sclera ld. Ínhártya alfejezet annak elülsô részeként fogható fel, s azzal közösen alkotja a szemgolyó belsejében található képletek védôburkát. Áttetszô, szabályos szerkezete teszi lehetôvé, hogy a védôburkon keresztül, mint egy ablakon át, a fény a szembe jusson. Sugártest corpus ciliare A sugártest a szemlencse alakváltozását irányító kicsiny izom a szemben, amely lehetôvé teszi annak gyors fókuszváltását a távoli, közepes távolságban lévô és közeli tárgyak között.

A sugártestnek a szem belsô nyomását szabályozó szerepe is van, mert hámja termeli a csarnokvizet l. A csarnokvizet a sugártest termeli, amely a hátsó csarnokon, pupillán keresztül jut az elülsô csarnokba és a csarnokzugban vezetôdik el Írisz szivárványhártya A szem pupillát körülvevô, színes része, amely a szembe jutó fény vannak látássérülések szabályozza.

Pigmenttartalma határozza meg a szem színét. A közepén található kerek nyílás pupilla nagysága az írisben lévô izmok mûködésétôl függ. Pupilla szembogár Változó mérete szabályozza a szem belsejébe jutó fény mennyiségét.

A fényképezôgép blendéjéhez hasonlítható a mûködése. A szemgolyóba tekintve fekete körnek látszik ÁBRA A tökéletes fénytöréssel alkotott kép a retinán Szemlencse lens Egy kis lencseformájú struktúra a szemben, amely a fényt a retinára fókuszálja.

Bízunk abban, hogy bár az érzékszervek működése és minősége az életkor előrehaladtával csökken, megfelelő optikai korrekcióval szemüveg vagy nagyító az esetek többségében korrigálható a látásélesség.

A pupilla mögött helyezkedik el, áttetszô, alaknyújtásával, domborításával képes fénytörô erejét változtatni, ezzel különbözô távolságban lévô tárgyakról is éles képet vetít a retinára. Üvegtest corpus vitreum A szemlencse mögött található.

  • Látásteszt levélpapír
  • Rövidlátás 1-3
  • Látás, hogyan lehet enyhíteni a szem fáradtságát
  • Как я узнал из моих предварительных опытов.

A szem hátsó részét teljesen kitöltô, retinához tapadó, áttetszô képlet, melynek igen magas a víztartalma. Nemcsak a fényt juttatja a retináig, hanem a szemgolyó burkának is ez ad belsô támasztékot. Retina ideghártya, látóhártya, recehártya Az ideghártya tartalmazza azokat az érzékelôsejteket csapok és pálcikákamelyek képesek a fényingert elektromos ingerületté átalakítani.

Egyéb idegelemeiben elkezdôdik az idegi jelek feldolgozása is, még mielôtt azok a látópályán keresztül az agy látóközpontjába jutnak.

Pigmentrétege szabályozza a fénysugarak érzékelôsejtekben történô elnyelôdésének mértékét. Tehát a retina funkciójában hasonló, bár mégis több annál, mint ahogy a fényképezôgépben a fényérzékeny film mûködik. A vannak látássérülések keletkezett képet a látóideg tovább vezeti ingerületként azokba a különbözô agyi központokba, melyek részt vesznek a látásban. A retina sejtjei, részei az alábbiak CSAPOK A csapok olyan fényérzékelô receptorsejtek, amelyek a világosban látást teszik lehetôvé, továbbá az vannak látássérülések és a színlátásért felelôsek.

Ez utóbbitól származik elnevezésük is: a vörös, a zöld és a kék csapok a nevüknek megfelelô hullámhosszúságú, ún. A többi ún. Az emberi retina millió csapot tartalmaz.

vannak látássérülések guggolás és látás

Alacsonyabb ingerküszöbbel rendelkeznek, vannak látássérülések a csapok, így sötétben csak ezek mûködnek, de nem érzékelik a különbséget a színek között, és nem képesek a tárgyak részleteinek vannak látássérülések körvonalainak éles megkülönböztetésére. Az emberi retina millió pálcikát tartalmaz. A retina szélei felé haladva a pálcikák dominanciája figyelhetô meg. Nevét a benne nagy mennyiségben jelenlévô sárga pigment miatt kapta.

Csak csapot tartalmaz. A szemüveg nélkül is jól látó emberek szemében a végtelenbôl 5,0 m-nél nagyobb távolság érkezô párhuzamos sugarak a sárgafoltban egyesülnek. A látássérülés a látássérült ember bemutatása 4 5 VAKFOLT A vakfolt a papilla, látóidegfô : a retinának az a területe, amely nem érzékeli a fényt, mert nem tartalmaz csapokat és pálcikákat, csak információszállító idegrostokat.

Ez a látóideg kezdete, ezért látóidegfônek is nevezzük. Itt lép be a szembe a retina egyik legfontosabb tápláló artériája, és lép ki az ennek megfelelô véna. A retina ugyan a szembe kívülrôl befelé haladva a legalsó, szemfenéken található réteg, ámde nem a szem külsô határoló rétege. A retinát a szemgolyó külsô burkai fedik külsô héjszerûen, vagyis a retina alatt az érhártya és azon az ínhártya fekszik. Kívülrôl borítja az egész retinát, ilymódon a szemgolyó falának középsô rétegét képezi.

A szervezet legsûrûbb kapillárisfonatát tartalmazza, s ez lehetôvé teszi, hogy a már említett látóidegfôn át történô vérellátáson kívül a látóideghártya másik igen fontos tápláló érhálózatává váljék. Ellenálló védôréteget hoz létre a retina és az azt borító érhártya körül, s így a szemgolyó falának legkülsô rétegét képezi. A sugártest mûködésének köszönhetôen képes elülsô és hátsó felszínének domborúságát, s ezáltal fókuszáló képességét megnövelni. Így teszi lehetôvé az éles kép létrejöttét.

Vannak látássérülések A konvergencia a sztereolátást teszi lehetôvé a szemgolyók mozgása révén, amelyet a hat külsô szemizom végez.

vannak látássérülések látás mínusz 8 ami azt jelenti

A két szem vannak látássérülések oly módon helyezkedik el, hogy a két retina sárgafoltjában ugyanaz a külsô pont tárgypont ábrázolódik.

A szemek egymás felé fordulásának, a konvergenciának a foka annál nagyobb, minél közelebbi tárgyra tekintünk. Látásélesség A szem részlet- és alak-megkülönböztetô képességét jelzô érték, amelynek meghatározásához egy adott távolságból még éppen beazonosítható legkisebb tárgy képét használják távolra általában 5 m, közelre általában 40 cm. Látótér Az elôre tekintéskor a két szemmel egyszerre belátott terület.

  • Pontlátás tesztek
  • Látássérült lecke
  • Távollátás vagy rövidlátás rosszul a távolban
  • A jelentkezők között új csoportot képeznek azok a kliensek, akik valamilyen agyi eredetű sérülés következtében váltak látássérültté.

Az emberi látótér a szemtengelyhez viszonyítva általában 90 -ig terjed kifelé, 55 -ig befelé, 60 ig felfelé vannak látássérülések 70 -ig lefelé. Egyéb alfunkciók A fényadaptáció sötét adaptáció, kontrasztérzékenység, színlátás, a látásélesség tesztelése, ill. A látás A látás A látás prioritását a többi érzékelési funkcióval vannak látássérülések a pszichológus, a biológus szakember és a laikus egyaránt vitathatatlannak tartja.

A környezô valóság megítéléséhez a legközvetlenebb teljes és szimultán felfogható információt a látás szolgáltatja. A megismerési folyamatban szerepet játszó további érzékelési fajták a mozgási kinesztetikusaz egyensúlyi, a tapintási taktilisa hallási, valamint a szaglási és ízlelési érzékelés a látással sajátos módon integrálódva alakítják ki a legjobb látási teszt körülvevô tér, külvilág képzetét.

Az ember egy adott helyzetben, a helyzetnek megfelelô, adaptív, céljaival és érdekeivel egybeesô viselkedéséhez elsôsorban az szükséges, hogy az érzékszervek épek legyenek, zavartalanul mûködjenek. A látás mechanizmusát még mindig nem ismerjük eléggé, noha a tudomány és technológia fejlôdése új utakat nyit az anatómia, élettan, pszichofiziológia és pszichológia, kognitív idegtudomány, orvostudomány, szemészet, neuroop hthalmológia stb.

Nyilvánvaló, hogy a látáshoz elôször a szem korábban ismertetett min den struktúrájának épségére, ingerület-felvételre alkalmas állapotára van szük ség. Az ép szem elegendô vannak látássérülések nézéshez, azon ban nem elegendô feltétel a látáshoz. A késôbbiekben erre utalni fogunk, hiszen a fordítottja is igaz: A sérült szem látásának vannak látássérülések kihasználása, a hétköznapokban jó környezeti feltételek és megfelelô segédeszközök alkalmazásával, fejlesztés, tanulás hatására az életminôség szempontjából hallatlanul jelentôs.

A kutatók nem ismerik még pontosan, milyen mértékben dolgozzák fel a retina receptorsejtjei az ingert és mekkora a központi struktúrák szerepe a tényleges látásélményben. A tudomány érdeklôdését pontosan az köti le, hogy meddig történik meg a feldolgozás a szemben, és mikortól válik agyi tevékenységgé.

Az agyi eredetű látássérülések rehabilitációja - PDF Ingyenes letöltés

Mivel adott helyszínen több szemlélô mást és mást láthat egyazon ingeregyüttesbôl, ezért vitathatatlan a hozzátett érték, vagyis az agyi, pszichikus történés jelentôsége. Ezért nélkülözhetetlen a látáshoz az ingerület vezetésében szerepet játszó látópálya és az agyi területek épsége, egészséges mûködése is. A nézésben elsôsorban az érés, a látásban a tanulás vannak látássérülések hangsúlyozódik. Látásunk születésünkkor éretlenül mûködik. Az elsô életévben vannak látássérülések sokat változik, fejlôdik, de még a A fejlôdés során a tapasztalatok hatására végbemenô tanulás következtében egyénivé válik a látás.

A tanulási folyamat hatására differenciált mûködés jön létre. Megfigyelhetôk az átlaghoz viszonyított extrém teljesítmények, melyek az egyén élethelyzetébôl adódó különleges tapasztalatokkal magyarázhatók. Egyedinek számító teljesítmény jöhet létre pl. A jellemzôen ebbe a tartományba esô tárgyak a könyvek, újságok és gyógyszeres üvegek. Jellemzôen ebben a köztes tartományban látható a számítógép képernyôje és a vannak látássérülések az autóban, a televízió, a szoba ajtaja. Távoli látás A szemünktôl 2,13 m-re, vagy ennél távolabb esô tárgyakra vonatkozik.

Az agyi eredetű látássérülések rehabilitációja

A távoli látás tartományába jellemzôen a közlekedési táblák, utca névtáblák, intézménynevek, hirdetôtáblák tartoznak. Az összetettebb látásfunkciók Fényadaptáció Sötétadaptáció A pszichológia a szem fényváltozáshoz való alkalmazkodását a fényrôl sötétebb helyre érkezéskor sötétadaptációnak nevezi, fordított helyzetben pedig fényadaptációnak.

Mindkét adaptációs folyamat idôt vesz igénybe.

A vak gyerekek is játszanak, de még hogy! – A Vakok Óvodájában jártunk

Színlátás A fény hullámhossza adja meg azt a dimenziót, amit a pszichológiai a rossz látás diagnózisa szintjén színességnek színárnyalat élünk meg.

Két további tényezô a világosság, ami a felfogott fény mennyiségére, intenzitására utal és a vannak látássérülések, a szín élénksége, gazdagsága.

vannak látássérülések hogyan javíthatja az a szem a látást

A színárnyalat, a szín világossága és a szín telítettsége a fény fizikai jellemzôi alapján keletkezô élmények, amely színélményhez azonban az agy még rendkívül sokat tesz hozzá.

A színek érzékelésére a retina szintjén a csapok képesek. Kontrasztérzékenység A szem vannak látássérülések képessége, hogy megkülönböztessen egy tárgyat annak hátterétôl. Többféle magyarázat is létezik e két tulajdonság kombi nált észlelésének magyarázatára: a Gestalt-pszi chológia közelség, látás 40 év után, zártság, szimmetria, közös mozgás mentén és a tulajdonságdetektorok elmélet. A min tá zat felismerés is vannak látássérülések fô elméletcsoportból áll: templátegyeztetés pl.

A tulajdonságegyeztetés magyarázat azt mondja, hogy az emlékezetünkben rögzített tulajdonságokkal vetjük össze a látott tárgy tulajdonságait felismeréskor.

Konstancia állandóság Észlelésünkben a tárgyak állandó jellemzô tulajdonságokkal jelennek meg. Egyszerûen kifejezve ez azt jelenti, hogy ugyanazt látjuk akkor is, ha a tényleges inger és az érzékelése megváltozik.

vannak látássérülések titokzatos házi rövidlátás

Ismerünk szín- nagyság- alak- és világosságkonstanciát. Példa a nagyságkonstanciára, hogy egy szemünkhöz köze ledô tárgy nagyságát egyformának látjuk akkor is, ha a retinán közben a kép mérete változik.