Barna szem - versek

Szem és látás vers

Alakot váltott, senki lett.

bifokális látás

És szenvedése most tied. Azonosság — empátia — részvét — szánalom: igen közeli fogalmak, talán ebben a sorrendben ki is adnak egy skálát, amelyet persze nem érzékelünk mindannyian egyformán. Ha a közeli szinonímákat el akarom határolni egymástól, az empátia inkább intellektuális, a részvét érzelmi tett, mindkettő távolság. E két utóbbi ezért veszélyes a versben: se a nárcizmus, se a szánakozás nem méltó választott tárgyához, melyet figyelhetne objektívan, ha már kívülről.

Anna költői érzékenysége — mint mondtam — részben épp a személyiség kiterjesztésére épül. Részvevő figyelme a magányosoké, elesetteké, haldoklóké.

Mesterházi Mónika: Kit néz a szem? Szabó T. Anna új verseiről – Szabó T. Anna

Mindent megtesz, hogy részvétét is ugyanúgy fegyelmezze, ahogy az önvallomást nemhogy az önsajnálatot kirekeszti verseiből. De ez is folyamat. A könyvet az átélt és egyetemes szorongás zárja le, ezek a versek adják a kötet címét is, hiszen fő motívumuk valamilyen konkrét vagy szimbolikus lefelé húzó erő.

A Nehézkedés három nagy pillére a kontempláció, a drámai monológ és az empátia. Mindhárom a figyelemmel, konkrét formájában a szemmel kapcsolatos: ahogy a költő néz — láttat — lát.

hyperopia és életkor

Elgondolkodtató, hogy ez hogyan mutat rá a költői szerep változására. A romantikus felfogás szerint a költő tudja a helyes utat, szól az emberekhez. A modern költő mintha passzívabb és szkeptikusabb volna. Megfigyel és tanúskodik. A látás azonban kitüntetett helyet kap. A nézés önmagára kezd reflektálni, fogalmilag is megjelenik a szövegekben.

ha szürkehályog-műtét során

Csak néhány meglehetősen különböző költőt idézek a XX. Ferencz Szem és látás vers a tükröződő tárgy és képe viszonyát identitását vizsgálja az optika szabályaira alkalmazva A látás tárgyköréből.

Szabó T. Anna szervesen kapcsolódik a hagyományhoz. Másutt a kapun kilépve érzékelhető, keretbe foglalt, mozgó látvány a kamera élményét kelti — mintha csak az ottliki néző szerep tárgyiasulna Kapu.

A tükröződés optikáját Ferencz Győzőhöz hasonlóan Szabó T. A részletek pontosságában nem lehetne felülmúlni Ferencz Győző A látás tárgyköréből c.

Ki néz? Kit néz a szem? A tükör, ahol az ember magára lát, nem az azonosságot, hanem a kettősséget jelenti.

  • Szelektív látás mi ez
  • Mi a delfin látványa
  • Barna szem - versek
  • A szem a lélek tükre - idézetek

A kötetben végül külön verset olvashatunk A szemről. Persze legalább annyira a tárgyakról és sugárzásukról, a látható világ és a látó viszonyáról. Mindaz, ami a látással kapcsolatos szem, látás, látvány, csukott szem, álom, képzelet, víziófogalmilag is jelen van itt.

Mégsem barokk conceitről van szó, szövevényesebb és szaggatottabb a vers.

5 thoughts on

Persze elárulja, hogy a szem mögött valami más néz lélek? Éljetek, mondja nekik, és élnek. Nézi őket, és látványukban elgyönyörködik. Nem közöttük vagy. Szem és látás vers maga a látás viselkedne úgy, mint az előző versben a tükör: amit látok, szem és látás vers már nem vagyok azonos. Inkább hátralépsz, elkülönülsz, csak nézel.

Hogy ragyog minden teremtmény!

Навигация по записям

Húnyd be a szemed. Anna verseiben a látvány néha látomássá nő. Már az első kötetben több ilyen elmozdulást látunk. A látomásos vershez a költői hang más vonásai is hozzátartoznak: a szenzualitás és a pontosság a részletek iránti érzékenység és az érzékenység részletei.

A tapintható anyagszerűség mindenütt jelen van. Amikor a tömörségnek ez a foka járul a képzelet által felnagyított részletekhez, és ehhez egy helyszín, egy szereplő kapcsolódik, az már a ballada, a látomásos vers sűrűsége.

A látomásos versnek saját hőfoka van. Csak menni. A fény felé. A Don Juan-ciklus Hálószoba c. E versekre a szabályos formán belüli töredezett mondatok jellemzőek.

  • A látás rövidlátását javító szemgyakorlatok
  • Bates látás edzőasztalai
  • Versek a jó látásról
  • Idézetek - látás

Máshol a dinamikát a szabad, vad ritmus adja meg.