Ellentétes nézőpontok - Ellentétes nézőpontok

Ellentétes nézőpontok megfogalmazása. Ellentétes nézőpontok,

WP:ARÁNY A semleges nézőpont irányelve szerint egy szócikknek minden ellentétes nézőpontok megfogalmazása álláspontot hűen be kell mutatnia, mindegyiket jelentőségével arányosan.

Egy fontos pontosítás: a nézőpontokat összehasonlító cikkekben nem kell ugyanannyi vagy ugyanolyan részletes figyelmet szentelni a kisebbségi nézeteknek, mint a népszerűbbeknek; azok az álláspontok, amelyeket csak egy jelentéktelen kisebbség képvisel, egyáltalán nem kell, hogy megjelenjenek. Például, az angol Wikipédia Föld szócikkében éppen csak említik a lapos föld elméletét, amely egy elszigetelt kisebbség véleménye. Ne próbáljunk egy vitát úgy bemutatni, ellentétes nézőpontok megfogalmazása egy kisebbségi vélemény ugyanakkora figyelmet érdemelne, mint egy elterjedtebb nézőpont; azokat az álláspontokat pedig, amiket alig néhányan képviselnek, elég csak a róluk szóló cikkben bemutatni.

Ha egy ilyen, nem jelentős kisebbség által hangoztatott álláspontnak teret adunk és aránytalanul nagy hangsúlyt biztosítunk neki, azzal hamis beállításban mutatjuk be az egész vitát. A Wikipédia célja, hogy az egymással versengő nézőpontokat annak arányában mutassa be, hogy mennyire támogatottak a téma szakértői vagy az érintett felek körében. Ez nem jelenti azt, hogy a törpe kisebbség által támogatott nézeteknek a saját cikkükben ne szentelhetnénk annyi figyelmet, amennyit csak tudunk.

A Wikipédia nem papír. A saját szócikkében részletesen kifejthetők egy nem túl jelentős álláspont részletei — de természetesen ott sem állítható be igazságként. Ha egy nézőpont a többség véleménye, akkor nem lehet nehéz széles körben elfogadott szövegekre való hivatkozással alátámasztani; Ha egy nézőpont egy jelentős kisebbség véleménye, akkor nem lehet nehéz megnevezni jelentős személyeket, akik támogatják; Ha egy nézőpont csak szélsőségesen minimális támogatottságot élvez, úgy nem tartozik a Wikipédiára esetleg valami kiegészítő szócikkbefüggetlenül attól, hogy igaz vagy nem, és függetlenül attól is, hogy be lehet bizonyítani vagy sem.

Más szóval a jelentéktelen kisebbség által képviselt nézeteket nem szabad úgy bemutatni, mintha az egy ellentétes nézőpontok megfogalmazása kisebbségi nézet volna, sőt, talán egyáltalán nem is kell bemutatni őket. Továbbá, hogy az utolsó megjegyzést jobban kifejtsük, ha valamit sikerül bebizonyítanod, amit jelenleg senki más nem hisz el, akkor nem a Wikipédia a megfelelő fórum arra, hogy közzétedd ezt a bizonyítást.

Ha egy bizonyítást valahol máshol már nyilvánosságra hoztak és megvitattak, akkor lehet rá hivatkozni. Egy egyszerű megfogalmazás[ szerkesztés ] Néha egy másik megfogalmazást használunk az elfogulatlansági irányelvre: a cikkek jelentsenek ki tényeket, köztük a véleményekről szóló tényeket is — de magukat a véleményeket ne.

A tények és a vélemények vagy értékítéletek különböző dolgok. Ténynek itt azt az információt nevezzük, amiről nem folyik komoly szemészeti tanácsadás a szemésztől. Ilyen tény lehet, hogy van egy Mars nevű bolygó, hogy Platón filozófus volt, vagy hogy egy adott közvéleménykutatásnak mi lett az eredménye. Senki nem vitatja komolyan az ilyen ellentétes nézőpontok megfogalmazása, így nyugodtan kijelenthetjük őket a cikkben.

Az értékítélet vagy vélemény ezzel szemben olyan információ, ellentétes nézőpontok megfogalmazása egyesek vitatnak. Vannak persze határesetekamikor nem tudjuk eldönteni, hogy egy bizonyos vitát komolyan lehet-e venni, de az esetek többségében egyértelmű, ha egy állítás véleményt vagy értékítéletet fejez ki. Az, hogy a lopás rossz dolog; hogy a Beatles a legjobb együttes; vagy hogy az Egyesült Államoknak nem szabadott volna atombombát dobnia Hirosímára és Nagaszakira, vélemény vagy értékítélet.

A Wikipédia célja, hogy ellentétes nézőpontok megfogalmazása cikkek ebben az értelemben tényszerűek legyenek. Amikor egy véleményt akarunk leírni, ténnyé alakítjuk azáltal, hogy valakinek tulajdonítjuk. Nem azt írjuk, hogy "a Beatles a legjobb együttes", hanem például azt, hogy "a legtöbb amerikai a Beatlest tartja a legjobb együttesnek", ami egy közvéleménykutatások eredményeivel igazolható tény; vagy hogy "a Beatles sok száma bekerült a Billboard Hot ba", ami megint csak tény.

Az első idézetben egy vélemény szerepel; a második és harmadik esetben ténnyé alakítottuk azáltal, hogy megmondtuk, kinek, vagy milyen szervezetnek a véleménye.

Wikipédia:Semleges nézőpont

Fontos megemlíteni, hogy a tulajdonítás lényegesen különbözik a politikai vitákban gyakran hallható "vannak, akik azt gondolják, hogy Ahhoz, hogy egy hivatkozás elfogadható legyen, az emberek egy jól beazonosítható, és szubjektíve számszerűsíthető csoportját kell megneveznie, vagy, ami még jobb, egy konkrét személyt. Fontos továbbá észben tartani a vélemények bemutatásakor, hogy gyakran vannak nézeteltérések akörül, hogy egy adott véleménynek mi a legjobb megfogalmazása; néha egy nézőpontnak számos különböző megfogalmazását kell adni ahhoz, hogy olyan megfogalmazást kapjunk, ami korrektül bemutatja az adott szituációról alkotott összes jelentős nézetet.

A Wikipédia elfogulatlansági irányelve tehát megköveteli, hogy tényeket és ne véleményeket írjunk — de ez önmagában még nem elég. Ha ellentétes nézőpontok megfogalmazása az adott véleményt jellemző tényeket, akkor az összes vele versengő vélemény tényeit is le kell írnunk, méghozzá úgy, hogy a cikk ne sugallja, hogy bármelyik álláspont helyesebb volna a többinél.

szent víz a látáshoz

Az is fontos, hogy ne csak azokat a tényeket írjuk ellentétes nézőpontok megfogalmazása, amik az egyes nézeteket jellemzik, hanem azokat is, amelyek a nézetek mögötti okokat, és hogy világossá tegyük, hogy kik képviselik az adott nézetet. Gyakran az a legjobb megoldás, ha idézzük a nézet egy neves képviselőjét. Nagyon fontos: az alapos kutatómunka[ szerkesztés ] Alapos kutatómunkával elkerülhetők azok a viták, amelyek egy kérdéskör semleges megközelítésével kapcsolatban pattanhatnak ki.

Az előző bekezdés definíciója szerinti tények önmagukban nem vélemények itt a semleges nézőpont ellentéteként használva.

szülés, ha rossz a látása

Jó módszer lehet a Wikipédián elhelyezendő információval kapcsolatos semleges nézőpont kialakítására, ha rátalálsz a téma egyik szakértőjére, akitől idézheted a szóbanforgó nézőpontot.

Ezzel a kérdéskör vitájának tisztázásához járulsz hozzá, és nem zárod ki annak lehetőségét, hogy más nézőpontok is létezhetnek. Ezért fontos a legjobb és legmegbízhatóbb források felkutatása. Keresd fel a könyvtárat a valóban értékes könyvek és folyóiratcikkek felkutatására, használd a legelismertebb internetes adatbázisokat! Egy kevés kutatómunkával rengeteg idő takarítható meg, könnyebb lesz a nézőpont későbbi magyarázása.

Előfordulhat, hogy hasonló elismertségű források egymásnak ellentmondó nézeteket fogalmaznak meg. A semleges nézőpontot ellentétes nézőpontok megfogalmazása esetben úgy tarthatjuk fenn helyesen, ha a konfliktusban álló nézőpontokat egyszerre, egy oldalon szerepeltetjük, külön figyelmet fordítva az egyensúly szempontjára: az ütköző álláspontok leírására szánt helyet a források elismertségének megfelelően osztjuk fel.

Amennyiben pedig van ilyen, elsőbbséget kell adni az adott kérdéssel kapcsolatos nézőpontot legsikeresebben bemutató forrásoknak. Fair hozzáállás és megértő hangnem[ szerkesztés ] Ha fair módon akarunk bemutatni egy vitát, mindkét oldal álláspontját konzekvens módon pozitívan, megértő hangnemben kell bemutatnunk. Nagyon sok cikk alakul át kortesbeszéddé, még akkor is, ha a semlegesség követelményének látszólag megfelel. Még akkor is, ha a cikk a látás helyreállításának rendhagyó módszere alapozva mutatja be az ellentétes álláspontokat, részrehajlóvá válhat, hiszen a tények tálalása, azok csoportosítása sugalmazhatja a ellentétes nézőpontok megfogalmazása elfogultságát egyik vagy másik érvrendszer mellett.

Cikkeinket ezzel szemben inkább úgy kell megírni, hogy minden bemutatott érvrendszer megfelelően érzékelhető legyen, különös tekintettel a szélsőséges álláspontokra vonatkozó minősítésre.

Érthetően mutassunk be minden jelentős, egymással versenyző álláspontot. Emberi alkotások véleményezése[ szerkesztés ] Különös figyelmet érdemel az esztétikai vélemény kifejezése.

a szemek közötti látásbeli különbség

Igen sok művészetről, művészekről és más alkotói témakörről szóló cikk pl. Ennek nincs helye egy enciklopédiában.

a tökéletlen látás kezelése

Nem valószínű, hogy megegyezik a véleményünk a történelem legnagyobb gitárosának személyével kapcsolatban, de azt mindenképpen fontos bemutatni, hogy a művészt, egyes szerzeményeit, műveit hogyan fogadta a nagyközönség és a szakmai kritika. Áttekintést kell nyújtani az alkotói művekről, azok leggyakoribb értelmezéséről, lehetőleg konkrétan idézve az értelmező szaktekintély szavait. Például, az a tény, hogy Shakespeare széles körben elismerten ellentétes nézőpontok megfogalmazása angol nyelvterület egyik legkiemelkedőbb drámaírója, olyan ismeret, amelyet valaki egy enciklopédiából kíván megszerezni.

A semlegesség kritériumának azonban akkor teszünk maradéktalanul eleget, ha megemlítjük, hogy komoly bizonyítékok léteznek annak igazolására, hogy művei nagy részét valójában kortársa, Christopher Marlowe szerezte. Vegyük észre, hogy annak a ténynek a megismerése, hogy egy bizonyos alkotói művet hogyan fogadott a közvélemény vagy a szakkritika, bizonyos mennyiségű kutatást igényel — de ha egyszer megállapítottuk, az sokkal komolyabb érvet biztosít, mint a Wikipédia szerkesztőjének önálló véleménye.

Egy példa[ szerkesztés ] Egy példán bemutatjuk, mit értünk elfogult szócikken, és azt, hogy mit tettek a wikipédisták, hogy legalább valamelyest elfogulatlanná váljon. Szükség volt a terhességmegszakítással kapcsolatban a különböző időszakokban felmerült, ellentétes erkölcsi és jogi álláspontok részletes bemutatására.

Az álláspontok ütköztetését nagyon részletesen és aprólékosan dolgozták ki, ellentétes nézőpontok megfogalmazása bármelyik oldal nézőpontját túlsúlyosan mutassák be.

Ez a munka megkönnyítette az abortusz körüli polémia megértését és megjelenítését, majd az egyes érvrendszerek gyengéit és erősségeit összerendezve arányos bemutatását. Igen sok példát lehet arra találni, amikor egy cikk agitációként indult, de olyan szerkesztők, akik ellentétes nézőpontok megfogalmazása érezték, hogy jól átlátják a kérdéskör minden vélemény-vonulatát, kiegyensúlyozott, semleges szócikket varázsoltak belőle.

Potenciálisan elfogult kijelentések újrafogalmazása[ szerkesztés ] Az elfogultnak tekinthető kijelentések általában átfogalmazhatók semlegesebb nézőpontú ellentétes nézőpontok megfogalmazása. Objektivitás pedig nem létezik[ szerkesztés ] Ez az egyik leggyakoribb kifogás, ami a semlegességi irányelv félreértéséből fakad. Az NPOV nem állítja, hogy létezik abszolút objektivitás.

A semleges nézőpont irányelvének nem az a lényege, hogy ideális objektivitásra és függetlenségre törekedjünk, hanem az, hogy az elfogultság ellensúlyozható és javítható. Áltudomány[ szerkesztés ] Hogyan írjunk szócikkeket áltudományos témakörökben, ha az azt tárgyaló tudományos közvélemény gyakorlatilag hiteltelennek minősíti, így említésre méltatlannak tartja az áltudományos véleményeket?

Ha elfogadjuk, hogy célunk az emberi tudás összességének közreadása, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy hydrocephalus és látás számunkra visszatetsző véleményeket kell bemutatnunk, anélkül, hogy helytelennek ellentétes nézőpontok megfogalmazása azokat.

A dolgok azonban általában nem ennyire bonyolultak.

 • A látás éles romlása az
 • Az életkor hatása a látásra
 • Lásd: Hamis mérleg "A" kellő pártatlanság "megfontolásakor
 • Ellentétes nézőpontok - Ellentétes nézőpontok
 • Mik a tengerészek látásmódja

Nem feladatunk, hogy az áltudományokat úgy mutassuk be, mintha azok a tudománnyal azonos szintűek volnának, inkább mutassuk be a többségi tudományos nézőpontot, mint többségi nézőpontot, a kisebbségi néha áltudományos nézőpontot pedig mint kisebbségi nézőpontot; valamint mutassuk be, hogy a tudósok hogyan reagáltak az áltudományos nézőpontokra. Ez a viták fair bemutatása elv érvényesítése.

a látás ellenőrzése otthon

Az áltudomány társadalmi jelenség, ezért foglalkozni kell vele. Az azonban nem fordulhat elő, hogy az áltudományos érvelés elnyomja a megalapozott tudományos érveket, és arányaiban alkalmazkodnia kell a cikk többi ellentétes nézőpontok megfogalmazása.

Wikipédisták egy kisebb csoportja olyan fontosnak érzi ezt a problémát, hogy egyenesen azt szeretné, ha a Wikipédia inkább egy " tudományos nézőpont " irányelvet fogadna el a "semleges irányelv" helyett. Eddig azonban nem vált egyértelműen szükségessé egy ilyen irányelv megalkotása, hiszen a tudósok áltudományokról kialakított véleménye mindig pontosan, világosan, és fair módon elmagyarázható volt az áltudományok hivői részére.

Vallás[ szerkesztés ] A semleges nézőpont irányelve gyakran oda vezet, hogy több nézőpontot kell egyszerre bemutatni. Ez azt jelenti, hogy nem csak a jelenkorban ütköző álláspontokat, de múltbéli csoportok nézőpontjait is be kell mutatni.

 • Hogyan lehetne százról egyre javítani a látást
 • Emberi látás videó
 • Nézőpont és szöveg 1.
 • Wikipédia: Semleges nézőpont - imyke.hu
 • Normális látás 1

A Wikipédia — enciklopédia. Az enciklopédiák egyik fontos feladata, hogy dolgokat elmagyarázzanak. Az emberi hit és vallásgyakorlás esetében ez a magyarázat nem csak a bizonyos hitű és vallású emberek motivációját kell, hogy bemutassa, hanem az ilyen hit és vallás ellentétes nézőpontok megfogalmazása és formálódását is. A történelemről és a vallásról szóló Wikipédia-cikkek a szent vallásos írásokból táplálkoznak.

De ezek a cikkek szükségszerűen támaszkodnak a modern régészeti, történeti és tudományos forrásokra is.

Ellentétes nézőpontok,

Sok vallásos ember tiltakozik saját vallása kritikus ellentétes nézőpontok megfogalmazása kezelése ellen, szerintük ez valamelyest diszkriminatív eljárás hitükkel szemben. Azt szeretnék, ha a cikk úgy írná le vallásukat, ahogy azt ők látják, általában nem történeti ellentétes nézőpontok megfogalmazása vagyis, a dolgok ma úgy vannak, ahogy mindig is voltak, bármely eltérés csak elszigetelt szekták műve, amelyek nem képviselik a vallás fő irányvonalát.

Álláspontjuk megemlítendő, de azt is jegyezzük meg, hogy nincs ellentmondás. A semleges nézőpont irányelve alapján a következő tekinthető helyes megfogalmazásnak: A szóban forgó hit bizonyos képviselői azt tartják, hogy X, hitük szerint az ehhez a csoporthoz tartozók mindig is így gondolták; mindazonáltal modern történészek és régészek által feltárt újabb tények és eredmények ellentétes nézőpontok megfogalmazása fejtsük ki a tényeket a vallás más képviselői mely csoport?

A kifejezés definíciója megtalálható a Fundamentalizmus szócikkben.

A kifejezést gyakran használják a hittel, vallással kapcsolatos cikkekben, de azt csakis technikai értelmében szabad és helyes alkalmazni. Pontosan el kell magyaráznunk szerkesztéskor, hogy mit értünk a kifejezés alatt, ezzel elkerülhető: a a szükségtelen sértő vagy bántó használat, illetve b az olvasó félrevezetése igen sok felhasználó nem pontosan tudja kezelni ezt a kifejezést.

Ez egy ellentmondásos téma, ezért senkit ne ellentétes nézőpontok megfogalmazása felkészületlenül, ha egyes vallással kapcsolatos cikkeket apróságnak tűnő okok miatt többször is javítanak majd. Erkölcsileg kényelmetlen kérdések[ szerkesztés ] Mi a helyzet a sok ember számára kényelmetlen vagy bántó nézetekkel, mint a rasszizmus, a szexizmus vagy a Holokauszt tagadása, amelyeket igen sokan hangoztatnak? Ezekkel kapcsolatban is legyünk semlegesek?

A semleges nézőpont egészségesen fenntartható, amennyiben az érzelmi töltésű nézeteket az azokat hangoztató személyektől vagy csoportok képviselőitől idézzük. Azok, akik rasszista, szexista stb. Ugyanakkor, ha konzisztens módon igyekszünk alkalmazni az elfogulatlan nézőpont szerinti fogalmazást, olyan betekintést engednénk az általunk tolakodónak, bántónak ítélt gondolatokat hangoztató szerkesztőtársaknak az övékkel ellentétes érvrendszerbe, amely esetleg nézeteik átgondolására késztethetné őket.

Wikipédia: Semleges nézőpont

Értelmetlennek találom a tudomány-áltudomány optimizmust. A történelem megmutatta, hogy az áltudomány képes legyőzni a tényeket, hiszen az áltudományos nézetek hangoztatói hazugsághoz, inszinuációhoz folyamodnak, véleményük alátámasztására mindig egy létszámában nagyobb követői tábort tudnak összeállítani, amellyel bárkire bármit rákényszeríthetnek. Ha a projektben azokat a nézőpontokat, amelyek szerint a Föld lapos, vagy a Holokauszt sosem történt meg, ugyanannyira érvényesnek mutatjuk be, mint a tudományosan bizonyított nézőpontokat, szándékunk ellenére olyan valamit legitimizálunk és terjesztünk, amit igazából csak rosszindulatúnak lehetne értékelni.

 1. Javítja a nagyon rossz látást
 2. Ellentétes nézőpontok, WP:ARÁNY A semleges nézőpont irányelve szerint egy szócikknek minden jelentős álláspontot hűen be kell mutatnia, mindegyiket jelentőségével arányosan.
 3. Füzi - Török: Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe
 4. Wikipédia:Semleges nézőpont – Wikipédia
 5. Az emberi látás elhomályosul
 6. Fizikoterápiás gyakorlatok a látószervek betegségeihez

Azt mondja ki, hogy ne foglaljunk ellenük állást, mint az enciklopédia szerkesztői. Ez azonban nem kell, hogy visszatartson bennünket attól, hogy a többségi véleményeket, mint olyat mutassuk be, és hogy fair módon elmagyarázzuk az áltudományos elméletekkel szemben álló érveket, vagy, hogy bemutassuk, milyen erkölcsi ellenérzéssel viseltetnek sokan egyes erkölcsileg taszító nézetekkel szemben, és így tovább.

A semlegesség hiánya mint ok a törlésre[ szerkesztés ] A semlegességi irányelvet gyakran emlegetik fel elfogult szövegek törlése esetén. Ez nem probléma? A legtöbb esetben probléma. Sokan gondoljuk úgy, hogy önmagában az elfogultság ténye nem elegendő ok a szöveg azonnali törlésére, azt meg kell próbálni megfelelő módon megszerkeszteni.

Előfordul, hogy nehéz megállapítani, hogy egy érv igaz vagy hasznos, különösen, ha kevesen vannak olyan szerkesztők, akik valóban értenek a témakörhöz. Ebben ellentétes nézőpontok megfogalmazása esetben jó ötlet, ha kifogásainkat a vitalapon vetjük fel; ha van alapunk úgy gondolni, hogy az elfogult xanthelasma szemészet ez nem fogja álláspontja megváltoztatására késztetni, a hozzászólásokat, vitákat átvihetjük a vitalapra, ahelyett, hogy teljesen törölnénk őket.

Ezt azonban csak amolyan utolsó mentsvárként alkalmazhatjuk, semmiképp az elfogult nézőpontot megfogalmazó szerkesztő megbüntetésére. Elfogult szerkesztők kezelése[ szerkesztés ] Én egyetértek a semleges nézőpont irányelvével, de vannak itt olyanok is, akik teljesen, javíthatatlanul elfogultnak tűnnek.

Gyakran kell utánuk mennem és szövegeiket javítanom. Mit tegyek? Azt az esetet kivéve, amikor tényleg megátalkodott szerkesztővel van dolgunk, legjobb ha nyilvánosan felhívjuk rá a figyelmet, és az elkövetőt erre az oldalra irányítjuk de udvariasan — több legyet foghatunk mézzel, mint ecettelés mások segítségét is kérjük.

További ötletekért lásd a viták rendezése oldalt. Ám bizonyosan van egy olyan pont, amelyen túl azt a rendkívül erős közösségi érdeket, hogy teljesen nyílt projekt lehessünk, fel kell adni azért, hogy ne kelljen további időt és energiát fecsérelnünk irányelveinket nem tisztelő emberek megingathatatlan ellentétes nézőpontok megfogalmazása.

Folyamatos vita elkerülése[ szerkesztés ] Hogy kerülhetjük el a semlegesség körüli állandó vitákat? Az elfogultságról szóló viták elkerülésének legjobb módja, ha észben tartjuk, hogy mindenki valamilyen szinten intelligens és értelmes ember, egyébként nem dolgozna itt olyan sokat és nem érdekelné ennyire a projekt.

Legyen célunk megismerni szerkesztőtársunk gondolkodásmódját, és dolgozzunk azon, hogy a miénktől eltérő gondolatok fair módon jelenhessenek meg. Ha vita alakul ki arról, hogy mi legyen egy cikkben, vagy mi igaz és mi nem, ne vegyük fel egyik oldal álláspontját se; inkább próbáljunk hátralépni és kérdezzük meg magunktól: "Hogyan rendezhető ez a vita fair módon? Feladatunk viszont az együttműködés a tartalom bővítésében vagy jobbításában, de néha az ellentmondó nézőpontok leírása is, úgy, hogy az mindkét oldal számára elfogadható legyen.

Szükséges feltételezések[ szerkesztés ] Mit tegyünk olyankor, amikor egy hosszabb, általános tartalmú cikksorozat elemeinek megírása közben szükségszerűen ellentmondásos feltételezéseket kell tennünk? Ilyen sorozat lehet például az evolúció témaköre.

Ugye nem kell minden szócikk vitalapján lefolytatni az evolúció-teremtés vitáját? Természetesen nem. Gyakorlatilag minden témakör, amelyben a feltételezést megfogalmazzuk, azonnal ellentmondásossá válhat valaki szemében. Ez nem csak az evolúció biológiájában, hanem a filozófia, történelem, fizika stb.

Nehéz itt általánosan érvényes elveket alkotni, amelyek minden esetben egyarán alkalmazhatók, de ez talán segíthet: valószínűleg nem jó ötlet egy feltételezést mélységében megvitatni egy bizonyos oldalon, ha azt sokkal jobban ki lehet tárgyalni egy másik oldalon.

Egy rövid, semleges jelzést azonban mindenképpen beleírhatunk a cikkbe. Például, egy, a lovak evolúciójáról szóló cikkben megemlíthető, hogy vannak olyan teremtés-párti gondolkodók, akik nem gondolják, hogy a lovak vagy bármely más állat bármiféle evolúción keresztül ment volna, és az olvasót az erről szóló oldalra irányítjuk. Ha egy bizonyos nézőpontról igen sok specifikus érv létezik, érdemes lehet azt ellentétes nézőpontok megfogalmazása egy saját, új oldalra.

Nem akarok a vitapartnerem helyett gondolkozni és írni. Legtöbbjük tényként tüntet fel bizonyíthatóan hamis dolgokat. Azt mondjátok, hogy a szócikk semlegességének fenntartása ellentétes nézőpontok megfogalmazása hazudjak egy olyan nézőpont bemutatásával, amivel nem értek egyet?

Ez a semleges nézőpont irányelvének félreértése. Érdemes megjegyezni, hogy a tudósok képzettsége magában foglalja az ellentétes álláspontok felsorolását is egy tény bizonyítási eljárása során, hiszen így könnyebben elmagyarázható azok hamissága.

Ez különösen érzékeny témakör lehet, mivel igen sokan egyszerűen nem is veszik észre egy bizonyos, általánosan alkalmazott kifejezésben az implicit bates módszer látásvideó vagy sértést.