Látótér meghatározása

A látómezők szerepe a neuro-oftalmológiában

a látómezők szerepe a neuro-oftalmológiában

Megrendelhetõ a Kiadótól. Szerzõi jog és másolás: minden jog fenntartva. A folyóiratban valamennyi írásos és képi anyag közlési joga a szerkesztõséget illeti.

a látómezők szerepe a neuro-oftalmológiában

A megjelent anyag, illetve annak egy részének bármilyen formában történõ másolásához, ismételt megjelentetéséhez a szerkesztõség hozzájárulása szükséges. Orvosképzés Szerkesztõség: Budapest, Nagyvárad tér 4. Kiadja és terjeszti: Semmelweis Kiadó Budapest, Nagyvárad tér 4. Semmelweis Egyetem II.

Hamarosan véget ér a szakvizsgák érvényességének ötéves periódusa. Magyarország élenjáró volt a szabályozott posztgraduális, kötelezõ továbbképzés folytatásában és számonkérésében, már Eu tagságunk elõtt.

Ma már az európai elõírásoknak megfelelõ keretek között folyik a megújítás processzusa, ami lehetõvé teszi számunkra a felügyelet nélkül, önálló szakorvosként végzett tevékenységet. Tudjuk, hogy a megújításhoz nem látás cukorbetegségben csupán a szakmában való aktív munka, rendezvények látogatása, elõadástartás, egyéb irodalmi tevékenység, hanem a reguláció elõírja a kötelezõ tanfolyamon való részvételt és annak lezárásaként az írásbeli vizsgát.

Így ez 25 órás tanfolyam 50 pont a látómezők szerepe a neuro-oftalmológiában lesz. Kívülálló, egyéb szakmában dolgozó kollégák számára szinte megfoghatatlan azon a látómezők szerepe a neuro-oftalmológiában területek összessége, melyeken az átlag radiológusnak tájékozottnak, naprakésznek kell lennie, a társszakmák által feltett kérdések diagnosztikus megválaszolására, a klinikus kollégákkal való konzultáció folytatására az aktuális kérdésben.

Ezen felül egyetlen diszciplína sem mutat akkora diverzitást a metodika területén, mint a radiológia. S ezekkel mind lépést kell tartanunk. A radiológusok derékhada a végeken dolgozik, küzd, nap mint nap. Gyakran egy, esetleg két technológia áll rendelkezésére UH, röntgenmégis teljes értékû diagnosztikai munkát kell végeznie a maga területén, az adott körülmények ellenére is.

A másik sclerosis multiplex látáskárosodás a specialistaként dolgozóké, akik nemritkán csúcsintézményekben évek, esetleg évtizedek óta egyetlen technológiát használnak speciális kérdések megoldására, így csak nagyon ritkán szembesülnek mások által teljesen hétköznapinak tekintett kérdésekkel.

A radiológia robbanásszerû technikai fejlõdésen ment át az elmúlt években nagyfelbontású UH, MDCT, MR, hibrid technikák, a digitalizálás széleskörû elterjedéseszüntelenül továbbfejlõdik, így újabb, szédítõ mértékû változások prognosztizálhatók. Ez nem jelenti azt, hogy hazánk minden radiológiai szolgáltatója minden téren lépést tartott volna a fejlõdéssel, de fontos ismernünk az általunk éppen nem használt technológiákat vagy akár a számunkra elérhetetlen technikákat.

Mint ismeretes két CME tanfolyamot tartunk idén. Ez kivételes, oka pedig az, hogy Semmelweis Egyetem továbbképzésére regisztrált radiológusok közül túlságosan soknak hiányzik még a kötelezõ tanfolyam teljesítése.

Fogászat és glaukóma

Ha egyetlen tanfolyamot tartanánk, elõfordulhatott volna, hogy egyes radiológiai osztályok mûködése az orvosok távolléte miatt napokra megbénul. A Semmelweis Egyetem továbbképzési gyakorlatának megfelelõen a résztvevõknek az 50 pont eléréséért elektronikus úton egyéni számítógépen individuális vizsgát kell tenniük a tanfolyamot követõ héten. Az elõadásokról elõzetesen elkészített kivonatok handoutok melyeket ebben a kiadványban jelentetünk meg és így a résztvevõk már a tanfolyam ideje alatt akár jegyzetelésre is használhatják a jobb felkészülés lehetõségét biztosítják, egyben hangsúlyosan tárgyalva azokat a problémaköröket, melyekkel kérdések formájában a vizsga alkalmával találkozhatnak.

a látómezők szerepe a neuro-oftalmológiában

Kézbe véve ezeket az elõadáskivonatokat, késõbb is vissza-visszatérhetnek egy-egy probléma eldöntésére, a látómezők szerepe a neuro-oftalmológiában egyes ajánlott technológiai megoldást, ill. Hüttl Kálmán Dr. Bérczi Viktor Dr. Karlinger Kinga ; S A lap elsõsorban olyan munkák közlését tartja feladatának, amelyek az orvostudomány egy-egy ágának újabb és leszûrt eredményeit foglalják össze magas színvonalon úgy, hogy azok a gyakorló orvoshoz, szakorvoshoz, klinikushoz és elméleti orvoshoz egyaránt szóljanak.

Emellett lehetõség a látómezők szerepe a neuro-oftalmológiában eredeti közlemények és esetismertetések benyújtására, és az újság a Semmelweis Egyetem szakmai kötelezõ szinten tartó tanfolyamok elõadási összefoglalóinak is teret ad. Az eredeti közlemények a rendszeres lapszámokban, vagy a témához kapcsolódó tematikus lapszámokban kapnak helyet.

A látóideg ideggyulladásának okai

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy rezidens kollégák tollából származó esetismertetéseket is közöljünk, melyeket mentori ajánlással kérünk benyújtani. A beadott dolgozatokat hogyan fejleszteni a látást szerkesztõbizottság elõzetes bírálatra adja ki, és a kézirat közlésére a bírálat eredményének függvényében kerül sor.

 1. Rossz látás diagnózis
 2. Megoldás a látásra a
 3. Latin látásvizsgálati táblázat
 4. Javíthatja a látást önmagában
 5. Beretta Látótér meghatározása Távoli látóélesség meghatározása során a két szemmel külön-külön vizsgáljuk, hogy meghatározott távolságból milyen kicsi számokat, betűket vagy jeleket optotyp képes az illető felismerni az erre a célra készített speciális olvasótáblán Kettesy-visustábla.
 6. Asztigmatizmus és rövidlátás
 7. A látás vizelettel történő kezelése

Tudományos dolgozat benyújtására az alábbiak szerint van lehetõség: Esetismertetés case report Fiatal doktorok PhD tudományos beszámolója, új eredményeinek összefoglalása nem tézisek vagy doktori értekezések! Klasszikus összefoglaló közlemény az elméleti és klinikai orvostudomány bármely területérõl, a legújabb irodalmi eredmények felhasználásával Update jellegû közlemény, azaz nem egy téma kidolgozása, hanem adott szakterület legújabb tudományos eredményeinek összefoglalása Elõadási összefoglaló a tanfolyamszervezõk felkérése alapján A kézirat: A tudományos közleményeket elektronikusan, Word dokumentum formátumban kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe.

Az illusztrációkat, ábrákat és táblázatokat külön file-ként kérjük elküldeni. A digitális képeket minimum dpi felbontásban kérjük, elfogadunk tif, eps, illetve cdr kiterjesztésû file-okat.

A kézirat elfogadása esetén az ábrákat a szerkesztõség nyomtatott formában is kéri elküldeni. Az orvosi szavak helyesírásában az Akadémia állásfoglalásának megfelelõen, a latinos írásmód következetes alkalmazását tekintjük elfogadottnak. Magyarosan kérjük írni a tudományágak és szakterületek, a technikai eljárások, mûszerek, a kémiai vegyületek neveit.

A szerkesztõk fenntartják maguknak a stiláris javítás jogát. A mértékegységeket SI mértékrendszerben kérjük megadni. A kézirat felépítése a következõ: 1 címoldal, 2 magyar összefoglalás, kulcsszavakkal, 3 angol összefoglalás angol címmelangol kulcsszavakkal, sorrendben : magyar cím, angol cím, 4 rövidítések jegyzéke ha van5 szöveg, 6 irodalomjegyzék, 7 ábrajegyzék, 8 táblázatok, 9 ábrák.

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve kell megadni és az egyes felsorolt a látómezők szerepe a neuro-oftalmológiában külön lapon kell kezdeni. A magyar a látómezők szerepe a neuro-oftalmológiában az angol összefoglalások terjedelme külön-külön ne haladja meg a szót kulcsszavak nélkül.

Az ilyen daganatok bármilyen szövetből kialakulhatnak, ellentétben a szarkómákkal és karcinómákkal, morfológiai eredetüket mikroszkópos diagnosztizálással meg lehet határozni. Ennek a patológiának a klinikai indikátora lehet a szagvesztés, légszomj, fejfájás, orrváladékos vagy gennyes ürítés, néhány esetben orrvérzés.

A témához kapcsolódó, maximum 5 kulcsszót az összefoglalók oldalán, azokat követõen kérjük feltüntetni magyar és angol nyelven. Eredeti közlemények esetén a Bevezetõ -ben röviden meg kell jelölni a problémafelvetést, és az irodalmi hivatkozásokat a legújabb eredeti közleményekre és összefoglalókra kell szûkíteni. A Módszer részben világosan és pontosan kell leírni azokat a módszereket, amelyek alapján a közölt eredmények születtek.

Korábban közölt módszereket esetén csak a metodika alapelveit kell megjelölni, megfelelõ irodalmi hivatkozással.

Az orrüreg jóindulatú daganatainak előrejelzése

Klinikai vizsgálatoknál a kézirathoz csatolni kell az illetékes etikai bizottság állásfoglalását. Állatkísérletek esetén a Magyar Tudományos Akadémia Egészségügyi Tudományos Tanács állatkísérletekre vonatkozó etikai kódexe érvényes, melyre a metodikai részben utalni kell.

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni. Az Eredmények és a Megbeszélés részeket világosan kell megszerkeszteni. Referáló közlemények benyújtása esetén a szövegtörzs altémákra osztható, melyeket alcímek vezessenek be.

Diffúz májbetegségek képalkotása

Összefoglaló referátumoknál a szövegtörzs terjedelme ne haladja meg a karaktert szóközzeleredeti közleménynél klinikai, vagy kísérletes ne haladja meg a karaktert szóközzelesetismertetésnél ne haladja meg a karaktert szóközzelelõadási összefoglaló esetén pedig ne haladja meg a karaktert szóközzel. Irodalom: a hivatkozásokat maximum 50, elõadási összefoglalónál maximum 10 a szövegben való megjelenés sorrendjében tüntessék fel.

A szövegben a hivatkozást a sorszáma jelöli. Hivatkozás cikkre: sorrendben: szerzõk neve 6 szerzõ felett et al. Példa: 1.

 • Új táblázatok a látáshoz
 • Oldal szempontjából újság Fogászat és glaukóma A veleszületett glaukóma legtöbb esete még mindig a szülészeti osztályban szerepel, és a gyermekorvos javasolja a műtétet.
 • Rövidlátás A látóideg ideggyulladása olyan betegség, amely az optikai ideghéj megsemmisülése következtében fellépő akut látáscsökkenéssel jellemezhető.
 • Videó a rossz látásról

Interaction of genetic and environmental influences on peak bone density. Osteoporosis Int ; 1: Hivatkozás könyvfejezetre, sorrendben: a fejezet szerzõi. A fejezet címe. In: szerkesztõk editors. A könyv címe. A kiadás helye, kiadó, megjelenés éve; fejezet elsõ-utolsó oldala. Példa: 2. Iodide deficiency. Werner and Ingbar s the thyroid. Philadelphia, Lipincott-Raven, ; Ábrajegyzék: a megjelenés sorrendjében, arab számmal sorszámozva egymás alatt tartalmazza az ábra címét és alatta rövid és lényegre törõ ábramagyarázatot Táblázatok: külön-külön lapokon kérjük, címmel ellátva és arab számmal sorszámozva.

Törekedjenek arra, hogy a táblázat könnyen áttekinthetõ legyen, ne tartalmazzon zavaróan sok adatot. Ábrák: külön-külön lapokon kérjük.